Informatie voor ondernemers

Bedrijfslocatie

In het centrum

Het levendige en toeristische centrum van Oirschot is nog op zoek naar een paar unieke en leuke winkels die het centrum kunnen aanvullen en versterken. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Kijk ook eens bij de pandenbank op deze pagina voor een overzicht van op het moment nog vrije panden in het centrum.

Bedrijventerreinen

De gemeente Oirschot heeft meerdere bedrijventerreinen: 

 • Westfields
  Het nieuwste Oirschotse bedrijventerrein dat direct aan Brainport Avenue ligt, tussen Eindhoven en Oirschot. Eindhoven Airport ligt om de hoek en u zit zó op de A58 en de A2. Het eerste bedrijf heeft zich er al gevestigd. Westfields biedt kavels van 5.000 m2 en meer. Meer informatie vindt u op www.westfields.nl
 • Kanaaldijk Noord
  Een kleinschalig bedrijventerrein bedoeld voor bedrijven in milieucategorie 2 of 3. Hier zijn nog kavels te koop. Deze variëren in grootte van ca. 1.000 tot ca. 3.000 m2. De grondprijs bedraagt € 140,- per m2 (excl. BTW).
 • De Scheper
  Dit bedrijventerrein, ook in de kern Oirschot, is ontwikkeld midden jaren negentig. Op dit moment wordt fase 2 ’stap voor stap’’ ontwikkeld. Dit betekent, dat er niet meteen een bedrijventerrein van 5 ha op de markt wordt gezet, maar dat we dit pas doen op het moment dat er concrete vraag is naar een kavel.
 • Moorland
  Een strip met veelal creatieve bedrijven aan de zuidkant van het Wilhelminakanaal.
 • De Stad
  Een bedrijventerrein in het oosten van de kern Oirschot, aan het Wilhelminakanaal.
 • Steenfort
  In Middelbeers aan de doorgaande weg van Oirschot naar Hilvarenbeek.

Interesse in bedrijfsgrond

Heeft u als ondernemer interesse in een kavel op één van onze bedrijventerreinen? Neem dan contact op met Hendrikje Gloudemans van de gemeente Oirschot (tel. 0499 58 33 33 of info@oirschot.nl). Samen met u bekijken we dan uw wensen en de mogelijkheden die er zijn.

Andere bedrijfshuisvesting

Daarnaast zijn in alle kernen een aantal kleinere en grotere bedrijven solitair gevestigd. Panden in de bebouwde kom, op bedrijventerreinen en soms ook in het buitengebied kunnen een passende huisvesting van uw bedrijf zijn.
De lokale makelaars, de gemeente en Brainport Development in Eindhoven (040-751 24 24) kunnen u van dienst zijn bij uw zoektocht. Voor meer informatie over de bedrijventerreinen of over de mogelijkheden in bestaande panden kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris, Hendrikje Gloudemans, tel. (0499) 583 333, of info@oirschot.nl.

Bedrijf starten

Als u een bedrijf wilt starten, moet een aantal zaken goed geregeld zijn. Belangrijk is dat u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel te Eindhoven is werkzaam in deze regio.

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant
John F. Kennedylaan 2
Postbus 735
5600 AS Eindhoven
telefoon (040) 232 39 11
e-mail: info@eindhoven.kvk.nl
website: www.kvk.nl/brabant

Vestigen

De gemeente Oirschot hanteert geen vestigingsvergunning. Toch is het belangrijk om contact op te nemen met de gemeente. Niet ieder beroep of vestiging van een bedrijf is toegestaan op iedere plek. Ook is het belangrijk te checken of voor uw bedrijfsactiviteiten een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu c.q. melding noodzakelijk is. 
Om te checken of uw bedrijf in overeenstemming is met de regelgeving kunt u contact opnemen met het team Vergunningen (afdeling Omgeving). Wij adviseren u uw plannen te overleggen met de buurt om bezwaar- en beroepprocedures te voorkomen.

Toets Wet Bibob (wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)

Vraagt u een vergunning aan, bijvoorbeeld een drank- en horecavergunning, of schrijft u zich in voor een overheidsopdracht? Dan kunnen overheden (zoals gemeenten en provincies) uw achtergrond of de achtergrond van uw bedrijf onderzoeken. Als sprake is van een crimineel verleden, kunnen overheden de vergunning, subsidie of opdracht weigeren. Gemeente Oirschot heeft sinds 2007 beleid voor het toepassen van de Wet Bibob. In dit beleid is vastgelegd in welke gevallen een Bibob-formulier moet worden ingevuld voor het aanvragen van een vergunning. Hiermee beoordeelt de gemeente de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen.

Meer informatie over de Wet Bibob leest u op de site van de dienst Justis: http://www.justis.nl/Producten/bibobIntegriteitsbeoordelingdoorhetopenbaarbestuur/

Ondernemersverenigingen

Ondernemers Vereniging Oirschot (OVO)

Secretariaat: mevrouw Graddy Mencke
Postbus 21
5688 ZG Oirschot
E-mail: info@ovo-oirschot.nl
Website: www.OVO-Oirschot.nl

Oirschots Industrieel Contact

Secretariaat: mevrouw A. Zouridis-Veldhoven
Reitseplein 5
Postbus 90154
5000 LG Tilburg
Telefoon 013-5944 127
Website OIC

Ondernemersvereniging De Beerzen

Secretariaat: de heer K. Wanrooij
Willibrordstraat 15
5091 CC Oost West en Middelbeers
Telefoon 0413-487080 of b.g.g. 06-20804113
E-mail: kees@wanrooijmakelaardij.nl

Land van Oirschot

Secretariaat: mevrouw T. Brekelmans
Zoete Ermgaard 9
5688 VZ Oirschot
Telefoon 06-11850986
E-mail: contact@landvanoirschot.nl
Website: www.landvanoirschot.nl

Koninklijke Horeca Nederland, afd. Oirschot/Beerzen

Secretariaat: de heer J. van den Boomen
Castaert 79
5688 PJ Oirschot
Telefoon (0499) 550 265

Recreatie Oirschot De Beerzen

Secretariaat:
Ron Wentink (kampeerboerderij De Roerdomp)
Ontginningsweg 10
5091 KN Oost West en Middelbeers
E-mail: info@recreatie-oirschot-debeerzen.nl
http://www.recreatie-oirschot-debeerzen.nl/

Agro Platform Oirschot

Secretariaat: mevr. T. Beekmans
Spoordonkseweg 149
5688 SR Oirschot
Tel. (0499) 574608
E-mail: info@agroplatformoirschot.nl
http://www.agroplatformoirschot.nl

ZLTO Oirschot-De Beerzen

Secretariaat: mevr. Rian Oppers
Klimopstraat 28
5682 CJ Best
Tel. 06-40944091
E-mail: zltooirschotdebeerzen@zlto.nl
http://www.zltooirschotdebeerzen.nl