Privacy

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt het centrummanagemntáalleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet het centrummanagementáaan de privacywetgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.