Wat biedt centrummanagement aan ondernemers?

  • Bundeling van krachten winkeliers, horeca, gemeente, vastgoedeigenaren op basis van structureleásamenwerking
  • Evenementenplan en evenementenorganisatie
  • Co÷rdinatie van alle promotionele activiteiten
  • Directe invloed ondernemers op onderhoud en uitstraling winkelgebied, parkeermogelijkheden en bereikbaarheid
  • Actieve branchering gericht op het realiseren van het gewenste profiel van het centrum van Oirschot
  • Permanente aandacht voor veiligheid klanten en ondernemers: centrummanager die ÚÚn of meer dagen per week beschikbaar is voor aansturing en co÷rdinatie van de uitvoering van het actieprogramma.
  • Mogelijkheid waaraan alle ondernemers meebetalen, dus geen freeriders meer.
  • Centraal aanspreekpunt voor zaken die het centrum betreffen.
  • Operationele co÷rdinatie.