Bruggen bouwen ...

Waarom Centrummanagement?

  • Zonder een goed beleid, gerichte activiteiten en goede onderlinge samenwerking staat de toekomst van het centrum van Oirschot op het spel.
  • Bedreigingen zoals leegstand, e-commerce en concurrentie vragen om een professionele en gezamenlijke aanpak.
  • Als we dat niet doen zijn de gevolgen daarvan: achterblijvende omzetten, daling van de waarde van het vastgoed, een slechter leefklimaat, toenemende onveiligheid.
  • We willen niet afwachten tot het zover komt en met samenwerking en inspanning dit voorkomen.
  • We benaderen het positief en gaan uit van onze eigen kracht. Oirschot heeft daarvoor een uniek podium waar we trots en blij mee mogen zijn, zeker in vergelijking met vele andere dorpen in Brabant.
  • Een goede ontwikkeling van het centrum van Oirschot heeft ondernemers, vastgoedeigenaren, klanten, gemeente en bewoners op korte en lange termijn veel extra’s te bieden.
  • We kunnen (nu nog) bouwen op het goede imago van Oirschot en dat versterken en verder uitbouwen tot een solide basis. Hierin is altijd plaats voor vernieuwing en aanpassingen, het is een continu proces.
  • Met centrummanagement wordt een professionele aanpak mogelijk en behoord vrijblijvendheid tot het verleden.
  • Meer samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen gemeente, maar ook met andere partijen zoals het V.V.V., het Land van Oirschot, Brainport, MKB en de K.v.K.

Cor van Beers - voorzitter stichting centrummanagement Oirschot