Rol en positie centrummanagement

  • Centrummanagement is het platform waarin partijen met elkaar samenwerken aan de versterking van de economische positie van het winkelcentrum. Dit vanuit een gezamenlijke, vooraf opgestelde visie en met gezamenlijke inbreng van middelen. Het uitgangspunt is gelijkwaardigheid in zeggenschap en inbreng van middelen.
  • Uiteraard blijft elke partij ook zijn deelbelangen en verantwoordelijkheden behouden. Naast de belangen van ondernemers, eigenaren en gemeente kunnen ook andere belangen spelen. Op onderdelen zullen meningen / wensen strijdig zijn en wordt er samen naar de beste oplossing gezocht (consensus). Een onafhankelijk centrummanager (zie verder) kan hierin een intermediaire rol spelen.
  • Naast de gemeenschappelijke acties, zullen er ook acties blijven die tot de verantwoordelijkheid van één van de partijen behoren en waarbij de andere partijen een klankbordfunctie hebben. Het centrummanagement kan dan dienen om elkaar snel te informeren.

Achter de schermen

Evenementen, bloembakken e.d. zijn zicht- en merkbaar in het centrum. Maar achter de schermen gebeurt ook heel veel. Het belangrijkste daarbij is de samenwerking met alle betrokkenen die bij het centrummanagement aangesloten zijn. Dit is de gemeente, het bestuur, de werkgroepen, de centrummanager en de ondernemers in het centrum.

Dus hetgeen wat je werkelijk ziet is slechts het topje van de ijsberg, een groot deel is niet zichtbaar, maar wel heel belangrijk!