Coördinatie

 • Voor een goede uitvoering van de activiteiten in het kader van centrummanagement is coördinatie nodig.
 • Als hiervoor één persoon (de Centrummanager) verantwoordelijk is, heeft dit de volgende voordelen:
  • Eén persoon heeft het totaaloverzicht;
  • Werkt vanuit het gezamenlijke belang;
  • Is voor alle partijen het aanspreekpunt;
  • Krijgt een duidelijke opdracht, maakt prestatieafspraken.
 • De keuze voor één persoon als kartrekker betekent overigens niet dat de problemen "over de schutting" worden gegooid. Juist niet, er zal een groter beroep op partijen worden gedaan:
  • De partijen dienen de manager aan te sturen op taken en resultaten;
  • De organisatie van de samenwerkende partijen dient zo te zijn ingericht dat de manager zijn werk optimaal kan doen, qua organisatiegraad en inhoudelijke aansturing;
  • De partijen blijven eindverantwoordelijk voor de eigen taken.
 • De centrummanager heeft de volgende rollen:
  • Lokaal betrokken en deskundig, maar zonder aannemelijk (eigen)belang in het centrummanagement gebied:
  • Intermediair (neutraal) maar wel inhoudelijk betrokken;
  • Onderzoeker (knelpunten opsporen);
  • Centraal aanspreekpunt voor alle partijen;
  • Coördinator (zorgt ervoor dat informatie centraal binnenkomt en is een vraagbaak);
  • Procesbegeleider en –bewaker die overzicht heeft op strategische, tactische en operationele onderwerpen;
  • Adviseur voor de bedrijven, vastgoedeigenaren en voor de gemeente;
 • De Centrummanager begeeft zich op veel niveaus en spreekt zowel de taal van de gemeente, van vastgoedeigenaren en die van ondernemers.